Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

The first day of Autumn


20130901-105105.jpg
<a
Sweater: TOPSHOP
Skirt: Banggood.com
Backpack:Banggood.com
bracelet: Stradivarius
20130901-105129.jpg
20130901-105142.jpg
20130901-105158.jpg
20130901-105217.jpg
20130901-105229.jpg
20130901-105242.jpg
20130901-105248.jpg
20130901-105426.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét