Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

MORE BLACK


(Sunglasses - The Row, Top - American Apparel, Velo Bag - Balenciaga, Skirt - Goodnight Macaroon, Boots - Balenciaga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét