Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

black&white outfit
jacket - Zara
shoes - www.avaro.pl
bag - Stradivarius

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét